Jedná se o přístroj od renomovaného jihokorejského výrobce ViewM Technology Co., Ltd., který je zavěšený na ramenu vyšetřovací jednotky a používá se k přesnému stanovení míry refrakční vady a stanovení sférické nebo cylindrické korekce. Refrakci oka měří přístroj pomocí sady skel umístěných v přístroji, které může lékař měnit pouhým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu foropteru. U tohoto typu vyšetření se brýlový nosič nenasazuje na obličej, ale pacient sleduje optotypy (různě veliká písmena) na displeji přes vyšetřovací jednotku foropteru (jako přes dalekohled).

Vyšetřovací jednotka obsahuje několik pouzder s čočkami, které se otáčejí kolem společné osy – jsou to vlastně sady zkušebních skel. Skla lze měnit rychle, přímo před vašima očima, během chvíle lze nastavit nové hodnoty nebo vracet předchozí hodnoty pro opakované posouzení pacientem. Počet dioptrií pro korekci oční vady tak lékař najde ve spolupráci s vámi pohodlněji a příjemněji. Navíc lze používat podrobnější stupnice než u jiných metod a v případě potřeby každé oko otestovat zvlášť.

Foropter tedy přináší modernější a rychlejší metodu stanovení korekce nežli pomocí klasického brýlového nosiče, kde lékař postupně manuálně mění skla, a pacient si jej nasazuje na obličej.

Zpět