Jedná se o moderní přístroj od renomovaného japonského výrobce Rexxam, který se používá především k určení ostrosti zraku. Přístroj funguje vlastně jako digitální tabule, která zobrazuje symboly, jež jsou v jednotlivých řádcích stejně velké, ale řádky se velikostí liší – směrem dolů se zmenšují. Symboly mohou mít podobu písmen, číslic, obrázků nebo znaků. Vyšetřovaná osoba bez zrakové vady by měla znaky do určité velikosti bez větších problémů rozeznávat.

Tento digitální LCD optotyp zároveň umožňuje provádět celou řadu specializovaných optometrických a stereoskopických testů (Snellen, Landoltovy kruhy, číslice, písmena, symboly pro děti, monokulární testy, binokulární testy, barvocit, astigmatismus, 3D testy, Maddox test a další).

Zpět